gR1tDVLwvQSg.qY0RaJc8ARMljGhji0hGzL5D958vSvQ

當年買了這車架.....

 

經過多年了....看了又看

 

依然沒有後悔的感覺.......!!

 

或許你每次組台車...總對前一台架子充滿後悔懊惱......

 

 

 

全內線

 

 

配備上...沒有給它升級....夠用即可

 

 

 

車架一些細節上你應該沒注意過........

 

為何它有強度!!??

 

B.B....

XOQ0suKFaPbI7qQNiNRmpgwz8F4Yprj09aRrLyUdKa2g

 

Nova.0fiT__VOuFNd0erzwngn0MJxQSD7XC8iJxx1njA

 

6ic2ZG9f37UezaAOGZHIqA4GvFL4MRbsRfDB3DeBpt0Q

 

 

 

新舊世代交替.......

 

09歐展最速報!!

GiWUZ5H2HgmZZPvLeOlT4w  

 

 

總幹事 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()